Takk til stifinner

09.01.2022

Kaijan polko er nå plassert i Goppa.

Alf Salangi sier til nettavisa at han takker for opplysningene om Kaijan polko. Nå har han fått en bekreftelse på det som han egentlig har visst, men ikke har vært helt sikker på. Mor til Hans, Eva Seipæjærvi, har tidligere nevnt for ham at den stien det er snakk om går til Reivika via Goppa.

Og når det gjelder hvor navnet kommer fra sier han at det er etter Kivi-Kaija (Kivi viser til Kiviniemislekta). Hun var en av de som mest sansynlig brukte denne stien.

Nå har ikke vi i nettavisa noen bilde av den nevnte stien, så vi illustrerer dette notatet med et annet bilde fra Goppa. På bildet ser vi noen av de fine jettegrytene som finnes nedei flomålet i Goppa. Og når det lir ut mot sommeren blir det vel en ekspedisjon til området for å dokumentere Kajan polko med foto.

Og hvor er så denne "Kaijan polko"?

Tekst & foto: VEI