Flora

En side med lenker til ville planter i og rundt Bugøynes.

De fleste av oss har mobilen med oss når vi er ute og går. La oss bøye oss ned og fotografere planter vi kommer over, finne ut hvilken plante det er hvis vi ikke vet det, skrive ned noen få ord og sende det til nettavisa. Da får vi fort et arkiv med forskjellige planter som utvides etter hvert.

Minstekrav: plantens navn, hvor bildet er tatt, dato (ikke helt nødvendig) og fotografens navn.


Skogstorkenebb: Skogstorkenebb

Harerug: Harerug

Fjellfiol: Fjellfiol

Balderbrå: Balderbrå

Prakthjelm Prakthjelm av Ivar K

Marinøkkel To sjeldne plantar på kyrkjegarden Bjørg Solsvik 

Rosenrot Rosenrot av Ivar K

Hvitkløver Hvitkløver

Blåklokke Blåklokke

Multebær Multebær

Silkenellik: Silkenellik

Østersurt Østersurt

Tettegras Tettegras

Fjellsmelle Fjellsmelle

Reinmjelt Reinmjelt

Reinrose Reinrose

Gåsunger Gåsungene av Randi I Losoa

Rødsildre  Plantene rundt oss