Prakthjelm av Ivar K

01.09.2022

Ridderspore som ikke var ridderspore. Jeg har frem til nå trodd at den høye prydplanten med de blå blomstene som er vanlig i hagene på Bugøynes, heter ridderspore. Det lærte jeg som barn. Da jeg sjekket bildet av planten i appen «artsorakel» fikk jeg en overraskelse, planten heter prakthjelm. Prakthjelm er i soleiefamilien for øvrig det samme som ridderspore, så navneforvekslingen er forståelig.

Prakthjelm er innført som prydplante, og i Bugøynes står den i hager og på noen graver på kirkegården. I Artsdatabanken.no står det at arten er hyppig til spredt på Østlandet nord til Trøndelagsgrensa og i kyst- og dalstrøk i Finnmark (Sør-Varanger, Vadsø og Båtsfjord).

Planten er en flerårig urt som er 0,8 - 1,2 m høy. Synonyme navn er hagehjelm, munkelue og Aconitum. Det norske navnet kommer av at blomsterhylsteret ligner en type hjelm, vikinghjelm.
Slektsnavnet Aconitum kommer trolig av aconiton, giftig vekst, av gresk akos, gift. Årsaken er at planten inneholder nervegiften aconitin, hvor det meste finnes i rota. Rotstokken kan gi nedsatt allmenntilstand og paralyseringer.

Det var bra at vi som vokste opp på 50 og 60 tallet, ikke visste at prakthjelm blir betraktet som giftig. For vi barn likte veldig godt å spise blomstens pollenbærere (?). Inne i hjelmen er det 2 pollenbærere som stikker opp, og de plukket vi ut og spiste. Det dekket vel en del av gotteribehovet vårt. Kan ikke huske at vi fikk nedsatt allmenntilstand eller ble paralysert, da blir nok ikke giften transportert gjennom 1 m stilk fra rota til blomsten, heldigvis.

Info fra Artdatabanken.no, Planteportalen og SNL.

Bildene er tatt 22.08.22 på Bugøynes.

Tekst & foto: Ivar Kaski