Silkenellik

24.07.2022

I Norge vokser denne planten stort sett bare i Øst-Finnmark. Her er den ganske vanlig. Stengelen kan bli opptil en halv meter høy på lune steder og blomsten er rosa- eller purpurfarget. Ellers har planten en utbredelse østover. I Kina brukes den nære slekningen kinesernellik mye som medisinplante, og da dyrker og høster man den. Også silkenellik har vært brukt for å stimulere fordøyelses- og urinveissystemet.

Planten er fotografert på Sankarhaugen, 22. juli 2022.

Tekst & foto: VEI