Tuesildre

11.06.2024

Vokser i små tette tuer og er en vanlig fjellplante i Norge. I Jotunheimen finnes den helt opp til 2280 moh. Sør i landet må man opp i høyden for å finne den, men her nord i landet kan vi finne den fra sjøkanten og oppover i fjellet. Trives godt i værharde områder og vokser ofte i bergsprekker. Kronbladene er hvite med et grønt nett av årer.

Bildet er tatt 10. juni 2024 i Mortensand. Finsk navn: Mätäsrikko

VEI