Februar 2024

Karin (Marjavara) Petterson døde i fjor den siste dagen i januar. I de årene ho bodde i Bugøynes var en av hobbyene hennes å ta vare på utklipp fra aviser som angikk bygda. Dette arkivet har Bugøynes Pykeijä fått lov til å gå gjennom av barna hennes. Så heretter vil det med ujevne mellomrom komme avisuklipp fra tida som var....

En leser av Bugøynes Pykeijä har gjort meg oppmerksom på at det på facebook-sida BUGØYNES FRAMTID!!! ligger et helt nytt debattanslag i startgropa. Det gjelder utbygging i området Sankarhaugen. Jeg vil oppfordre til deltakelse i denne debatten på facebook-sida, om man nå bor i Bugøynes eller om man til daglig holder til utenfor bygda....

Mens Lyder Fisk AS og Norway King Crab AS tar imot krabbefangstene er det Norway Shrimp AS som tar seg av fisken som blir landa i Bugøynes. Norway Shrimp AS har sitt anlegg i Havnevesenet (Nakka) og holder til i lokalene der Øyvind Seipæjærvi starta opp med mottak og videreforedling av kongekrabbe i sin tid. Fisken som blir tatt...

Da den første fotturisten ble vist inn på mitt kontor gjorde jeg bare jobben min. Som lege skal jeg først og fremst gjøre jobben. Og den går ut på å lege skader.

Gunnaributikken i Bugøyfjord er solgt for 300.000 kr fra Visit Savio AS til Zsofia Altziebler.

Det er vinter og tid for ski litt utenfor opptråkkede stier når været tillater det.

Arbeidet med å rehabilitere høyspentlinja som er anlagt mellom Tyttebærsletta og slippen går sin gang. På bildet ser vi en av stolpene som blir reist i nærheten av trafoen i Havnevesenet. Det er en ny 22 000V-linje som legges i samme trasè som den gamle linja.

Vintertorskefisket er i gang og noen båter har levert garn- og linefanget fisk i uka som gikk til Norway Shrimp AS. Andre holder fortsatt på med kongekrabbefiske. Det er slik at hvis man har tatt opp hele den tildelte krabbekvota kan man også levere en viss mengde kongekrabbe i tillegg som man eventuelt får i garn og på...

For ti år siden var jeg noen uker i Malawi i Afrika. Derfra har jeg tidligere skrevet en reisereportasje her i nettavisa. Avreisen hjemover skrev jeg ingen ting om. Her kommer nå siste kapitel.