Fra Karins arkiv

29.02.2024

Karin (Marjavara) Petterson døde i fjor den siste dagen i januar. I de årene ho bodde i Bugøynes var en av hobbyene hennes å ta vare på utklipp fra aviser som angikk bygda. Dette arkivet har Bugøynes Pykeijä fått lov til å gå gjennom av barna hennes. Så heretter vil det med ujevne mellomrom komme avisuklipp fra tida som var. Bildet over viser Karin i aksjon i forbindelse med 5-års klubben i Bugøynes, høsten 1978.

Vi starter med et referat fra et årsmøte i Aksjon Bugøynes. Randi Losoa har skrevet referatet.

VEI