Juni 2023

For en tid tilbake sendte Bugøynes Husflidslag og Bugøynes Helselag et brev til kommunen hvor man tok opp det med høye leiepriser på kommunale lokaler i bygda. Man ønsket å få bruke lokalene gratis, eller bare betale en symbolsk sum. Lagene har nå fått svar fra kommunen hvor de får beskjed om at de ikke kan imøtekomme søknaden.

Så var fisket etter stillehavslaks i gang. Og innimellom slenger det også innom noen atlanterhavslaks. Hva som er hva kan man ikke se av fiskerimeldinga, men det er uten tvil mest stillehavslaks som ble levert i uka som gikk. Sjølaksefiskerne i Bugøynes kunne i en knapp uke levere inn stillehavslaks til et av fiskemottakene i bygda, men så...

En gruppe med forskjellige personer har sendt en søknad til kommunen om å få flytte en kanon fra det tyske kystbatteriet på Bugøya og til fastlandsida. Formålet med prosjektet er å skape en turistattraksjon som de mener vil kunne trekke publikum og gjøre krigshistorien i Bugøynes lettere tilgjengelig.

Sjølaksefisket er som kjent i gang, og ennå er det et fåtall som driver dette fisket også her i vårt område. Det er jo å håpe at de siste sjølaksefiskerne ikke blir helt stengt ute i framtida. Et fornyet håp kanskje nå når Sannhets- og forsoningskommisjonen har lagt fram sin rapport. Langs kysten av Finnmark er det vel nesten ingen...

Da de kom på toppen av høyden de skulle passere tok de en ny pause. Ble liggende ved siden av hverandre og se på den lille elva som buktet seg i bunnen av en litt bred dal. Vannet var klart og gjennomsiktig. Den gylne elvebunnen skinte i sollyset.

Venke Åsheim Olsen sendte i 2020 et brev til Orkana forlag i anledning oversettelsen av Samuli Paulaharjus bok til norsk. Vi gjengir her brevet i sin helhet.

Sjølaksefisket er i gang. Så langt har det ikke vært de helt store fangstene i området rundt Bugøynes. Så vidt vi kan se er det ingen som har levert laks til mottaksanleggene i bygda. I området rundt Skogerøya skal det visstnok vært bedre fangster enn her. Også i Jarfjorden har man fått laks. Frank Emil Trasti har sendt oss to...