Avslag på søknad

27.06.2023

For en tid tilbake sendte Bugøynes Husflidslag og Bugøynes Helselag et brev til kommunen hvor man tok opp det med høye leiepriser på kommunale lokaler i bygda. Man ønsket å få bruke lokalene gratis, eller bare betale en symbolsk sum. Lagene har nå fått svar fra kommunen hvor de får beskjed om at de ikke kan imøtekomme søknaden.

Avslaget begrunnes med at leien skal være lik for alle brukere i hele kommunen og at man derfor ikke kan kan redusere prisen fordi det vil medføre ujevnheter og favorisering av noen parter.

Samtidig anmoder man lagene om å søke støtte fra andre organisasjoner, eller tilskuddsordninger for å få hjelp til å dekke kostnadene.

Forøvrig  har vi også notert oss at man trenger folk til å holde kirka åpen for turister på sommerstid. 

Dette er dugnadsarbeid.

VEI                                         Arkivfoto av Bugøynes kirke