Angående høye leiepriser

19.05.2023

Bugøynes Husflidslag og Bugøynes Helselag tar saken om høye leiepriser på offentlige lokaler i Bugøynes et steg videre. De har sendt et brev angående dette til kommunen og søker om gratis leie av kommunens lokaler.

Bildet viser deler av Bugøynes i dag. Foto: VEI