Husflidslaget lei av høye leiepriser

24.02.2023

Det er for dyrt å leie offentlige lokaler i bygda. Setter Bugøynes Bygdelag på saken.

Til Bugøynes bygdelag

Vi ber med dette at styret i bygdelaget tar tak i saken nedenfor, og formidler saken videre til aktuelle instanser.

Det er mange grunner til at folk bor i Bugøynes. Og mange grunner til at noen flytter, eller ønsker å flytte.

Vi er noen som både trivest og ønsker å bo her hele året, eller deler av året. Vi ønsker samtidig å dyrke noen av våre interesser, gjerne lære nye ting og ikke minst nå og da treffe andre med lignende interesser. Det sier seg selv at det meste må foregå innomhus i vår del av landet.

Bugøynes husflidslag ønsker å imøtekomme noen av disse ønskene/ behovene til beboere i denne bygden med ca 160 innbyggere som ligger 100 kilometer fra nærmeste tettsted/by.

Vi i husflidslaget møtes regelmessig hver 14. dag til stikke-kafe på Lassigården. Sør-Varanger museum lar oss låne lokalene vederlagsfritt. Vi er umåtelig takknemlig for den velviljen de møter oss med. Dessverre er lokalet der litt lite, og ikke hensiktsmessig for alle våre ønskede aktiviteter.

Vi både er, og har vært på leit etter andre lokaler. Her har det stoppet opp. Det ble dessverre ikke noe av ønsket om å kjøpe og innrede bedehuset til lokale for husflidslaget og bygdas beste. En type grendehus. Helselaget kunne ikke se at de hadde anledning å være med å finansiere det, og vi i husflidslaget var ikke forutseende nok til å innlemme bygdelaget i våre tanker. I bygden vår kommer vi ikke utenom samarbeid for å få til mange ting.

Bygda er i en situasjon der vi ikke har noen fellesrom for flerbruk for bygdefolket. Det skulle ikke være nødvendig med nybygg av grendehus så lenge det er lokaler som ikke er i bruk hele tiden. Vi nemner rom i skolebygget som nå bare har ca 15 elever, og lokalet i kirkekjelleren som i gjennomsnitt blir brukt noen få timer en søndag i måneden.

Det er ikke muligheter for å låne rom i kommunale bygg. Verken på skolen eller i kirken. Vi har sendt forespørsel om dette. Det er mulig å leie til priser som er hinsidig det et lite lag med få medlemmer kan makte over tid. For eksempel om vi skal leie aktivitetsrommet på skolen 3 timer hver annen uke vil det koste kr 3000 pr måned.Timeprisen for leie er 500 kroner. Summen for kirkekjelleren vil bli omtrent det samme. Vi vet fra andre deler av landet at leiepriser er på et helt annet og mer symbolsk nivå.

Vi undrer oss over at kommunen/ kirken har valgt å ha leiepriser som nærmest umuliggjør leie til små lag og foreninger. Vi har forståelse for at det taes en moderat leiepris til private tilstelninger som bryllup, konfirmasjon og lignende. Eller til julemesse og basar som foregår en gang eller to i året.

Om kommunen ser på leieinntekter fra byggene sine som nødvendig for å spe på sin trange økonomi, tror vi de heller burde se etter andre inntektskilder. Slik leieprisen på Bugøynes er, blir lokalene på skolen og i kirken stort sett stående ubrukte på kveldstid og i helgene. De offenlige myndigheter som skal legge til rette for et best mulig liv for sine innbyggere, er etter vår mening med å bidra til det motsatte. Vi kan heller ikke forstå at de sparer penger, eller tjener noe på denne praksisen.

Styret i Bugøynes Husflidslag

Ruth Else Salmi, Ann Irene Karlsen, Alla Vysochanska-Dørmænen, Gudrun Seipæjærvi, Bjørg Solsvik