Mars 2023

Bildet viser slippbedriften i Havnevesenet fra den tida da den var forholdsvis nyetablert. Som kjent var dette en videreføring av slippen i Vestersand som i sin tid ble starta av Hemming Vælitalo. Den ble overtatt av sønnen Sten som senere bygde opp den nye bedriften. Siden har det opp gjennom årene vært forskjellige eiere av bedriften.

Bildet viser slippbedriften i Havnevesenet fra den tida da den var forholdsvis nyetablert. Som kjent var dette en videreføring av slippen i Vestersand som i sin tid ble starta av Hemming Vælitalo. Den ble overtatt av sønnen Sten som senere bygde opp den nye bedriften. Siden har det opp gjennom årene vært forskjellige eiere av bedriften.

Det var trengsel i grillhytta av 25 små og store i kveldinga i går etter quis og tur i lysløypa. Den yngste var litt over 1 år, den eldste har passert 70. Taco og hot dog, saft og kaffi smakte godt etter turen i laus snø i kald vind. Det var utdeling av premier til alle, både vinnerne...

Vi har tidligere i nettavisa hatt noen oppslag om båten Sjøbris. Vi har også måtte komme med rettelser til et bilde som er brukt og som vi trodde viste Sjøbris, men som ikke var tilfelle. Dagens bilde er i alle fall Sjøbris, og om bord ser vi eierne Arne og Terje Ingilæ. De driver juksafiske høsten 1987. Så...