Mars 2023

Da har vi fått lenken til filmen om sjølaksefiske i Bugøynes tilsendt fra Frank Emil Trasti. Han skriver at "Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag jobber med å få til en bærekraftig, likeverdig og rettferdig forvaltning av villaksen.

Etter bygdekveldsarrangementet blir det et felles medlemsmøte for medlemmer av Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag og Bugøynes Fiskarlag. Der skal man diskutere høringsforslaget om årets sjølaksefiske i Finnmark. Forslaget går ut på at det kun skal være tillatt med pukkellaksfiske (russelaks, stillehavslaks) i 2023.

Det har vært liten aktivitet blant den lokale sjarkflåten i uka som gikk. Været har ikke vært det beste og det vises også i mengden fisk som er tatt på land de siste dagene.

Etter bygdekveldsarrangementet blir det et felles medlemsmøte for medlemmer av Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag og Bugøynes Fiskarlag. Der skal man diskutere høringsforslaget om årets sjølaksefiske i Finnmark. Forslaget går ut på at det kun skal være tillatt med pukkellaksfiske (russelaks, stillehavslaks) i 2023.

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag, med leder Frank Emil Trasti i spissen, reagerer i et innlegg på pressemelding sendt ut til høring angående årets sjølalaksefiske etter russelaks. Regjeringen foreslår full stans i fiske etter atlanterhavslaks, bare russelaks skal fiskes i sjøen.

Det siste nye er at kunstig intelligens visstnok er på vei til å ta over diverse arbeidsoppgaver i vår trivielle hverdag. Vi vanlige mennesker, som ofte er på den andre halvdelen av skalaen intelligensen blir målt på, merker det først og fremst hvis vi vil ha kontakt med noen i nettbanken vår. Da blir vi raskt satt over til en ...

På nettsida iTromsø har leder i Norske kveners forbund, Kai Petter Johansen, et leserinnlegg i går hvor han blant annet skriver det som er kopiert under. Hele innlegget kan leses om man følger lenken under utklippet.