Eiendomsoverdragelse

29.03.2023

Karisarigamma i Batterijoensuu er kjøpt av Sissel Irene Karisari for 75 000 kr.

Noen arkivbilder fra gamma. Foto Vilfred Ingilæ