Fiskerimelding uke 12

27.03.2023

Vi har tidligere i nettavisa hatt noen oppslag om båten Sjøbris. Vi har også måtte komme med rettelser til et bilde som er brukt og som vi trodde viste Sjøbris, men som ikke var tilfelle. Dagens bilde er i alle fall Sjøbris, og om bord ser vi eierne Arne og Terje Ingilæ. De driver juksafiske høsten 1987. Så vidt jeg kan huske så er det den høsten fiskebruket ble slått konkurs, noe som igjen resulterte i flere års kamp for å få drift på bruket igjen. Den gang var det aksjonsgruppa Aksjon Bugøynes som til slutt fikk ordnet opp i problemene og ga bygda livet og fremtidstroa tilbake igjen før stedet ble helt avfolket.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger kommune i uke 12.

Tallene som følger er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er tatt med teiner og garn. Fangstene er levert til Lyder FiskA/S, Norway King Crab og Norway Shrimp

Jonas 120 kg krabbe med teiner, Agnius 850 kg fisk på line, Luskin 141 kg fisk på garn, Sunniva 483kg fisk på garn, Lysestrålen 42 kg fisk på garn + 97 kg krabbe med teiner, Bugøyjenta 228 kg krabbe med teiner, Esben Anders 232 kg krabbe med teiner, Chris Alexander Hansen 26 kg fisk på line, Milleniumskråka 127 kg fisk på garn + 69 kg krabbe med teiner.

Tekst & foto: VEI

Bugøynesnytt fra lokalavisene