Bugøynesnytt fra lokalavisene

28.02.2023

Ivar Kaski løste mysteriet fra Pleymkaia.

I fredagsavisen av Sør-Varanger Avis i forrige uke kan vi lese en artikkel hvor Ivar løser mysteriet fra Pleymkaia. Også her i nettavisa kan man nå lese artikkelen.

Mysterier fra magasinet – hvem eide båten?

I Sør-Varanger Avis fredag 17. februar 2023 er det spørsmål om hvem som eide båten med registreringsnummer F-166-SV, hvilken båt det var, hva den ble brukt til og når båten var i bruk?

Skiltet er i pakkhuset på Pleymkaia i Bugøynes. Derfor er det kanskje nærliggende å tro at det kan ha vært på en av familien Pleyms båter? Det var det ikke. Men heldigvis finnes det noe som heter «Merkeregisteret». Her har Fiskeridirektoratet digitalisert eldre «Register over merkepliktige norske fiskefarkoster» i all fall helt tilbake til 1922, kanskje lenger tilbake.

F står for Finnmark fylke og SV viser at båten er fra Sør-Varanger kommune.

I Merkeregisteret finner man F-166-SV første gang i 1945. Det er MS Langfjorden, 23 fot lang, byggeår 1943 og eieren var Johan Blix fra Bjørnevatn. Båten forsvant fort fra registeret, og var ikke lenger der i 1948. Så jeg tror ikke skiltet er fra den båten.

I 1958 kommer F-166-SV igjen i registeret. Det er Må Sjøbris, byggeår 1957, 19 fot lang, med 4 hk FM motor. Eier Arne Ingilæ, Bugøynes. Sjøbris var en åpen båt med innenbords motor. Kanskje derfor betegnelsen er Må? I 1966 ble motoren fornyet til en 8 hk Sabb.

Arne og Terje Ingilæ på garnfiske med nye Sjøbris. 

Brødrene Arne og Terje Ingilæ eide båten i felleskap. Med Sjøbris drev de helårsfiske, i åpen båt, med juksa og garn. Feltet deres var på Bugøyfjorden, nærmere bestemt det vi på Bugøynes kaller Kahenkurunbakki eller Kahelakurula.

I februar 1974 ble Bugøynes rammet av en storstorm som ødela flere båter. Blant disse var F-166-SV Sjøbris. Båten havarerte mens den lå i fortøyningen, og sank i havna. Kan registreringsskiltet, som var festet i båten, fulgt med vrakgodset, havnet i fjæra nær Pleymkaia, og derfra blitt plukket opp og blitt lagt i pakkhuset?
I Merkeregisteret for 1974 finnes ingen F-166-SV.

Etter storstormen.

Arne og Terje Ingilæ var ekte fiskere, og derfor ble F-166-SV Sjøbris erstattet umiddelbart av en ny Må Sjøbris. Nå med registreringsnummer F-10-SV, 19 fot denne også, med 10 hk Sabb motor. Byggeår 1974.

Men det kom en ny F-166-SV i 1978 (byggeår 1978). Arne og Terje Ingilæ kjøpe en sjark, type Skorgenes, 28 fot med 22 hk Sabb. I båten var det bedre fasiliteter bl.a lugar. Navnet på den nye F-166-SV var Skumberget. Navnet var ikke tilfeldig valgt. For på vei til fiskefeltet passerte de et nes som heter Vahtikallio, på norsk Skumberget. Her bryter dønningene mot berget, og det dannes mye skum.

Arne var født i 1925 og gikk bort i 1991. Terje fortsatte med fiske, nå alene, men det var ikke lenge. Terje døde i 1993.

Etter Terjes død ble F-10-SV Sjøbris solgt til en yngre mann i Bugøynes, som igjen solgte den videre til Åpenvika i Nesseby. F-166-SV Skumberget ble også solgt sannsynligvis i 1990 el 1991. Den var i Merkeregisteret i 1990, men ikke lenger i 1992. Det har siden heller ikke vært andre båter med reg.nr. F-166-SV.

Basert på ovennevnte, er mitt forslag til svar på spørsmålene; Registreringsskiltet F-166-SV tilhørte;
Må Sjøbris, eid av brødrene Arne og Terje Ingilæ, en åpen båt på 19 fot med 8 hk Sabb, ble brukt til juksa- og garnfiske, og var i bruk fra 1957 til 1974.

Nye Sjøbris ble solgt til Åpenvika, Nesseby kommune. Der fikk den også en kahytt.

Tekst: Ivar Kaski       Foto: Vilfred Ingilæ