Mai 2023

Da er den gamle flytebrygga og piranlegget til Lassinranta Båtforening historie. Alt det gamle er fjernet og tatt på land. Det nye anlegget til turistbedriften Varanger Brygge A/S, med forretningsadresse i Kirkenes, er kommet på plass ved Bruggungalliå. Arbeidet med å ferdigstille piranlegg og servicebygg for turister pågår fortsatt. Alt i alt skal...

Oddvar Marjavara har i dag vært en tur i Ranvika med båt. Han melder at det ikke var en eneste krykkje i fjellet. Et trist syn når man tenker tilbake i tida da her var et yrende fugleliv. På det meste var det ti tusen hekkende krykkjepar i fuglefjellet.

Fortsatt gode fangster for rognkjeksfiskerne. Men så vidt vi kan se er det bare fire båter som driver med det, mens de andre som fisker fra Bugøynes prøver seg med line og juksafiske.

Bugøynes festival ønsker å bruke samfunnshuset under årets festival. Det er snakk om å ha lokalet tilgjengelig dersom det blir veldig dårlig vær på lørdagsformiddagen i festivalperioden, den dagen det er en del salgsboder på festivalområdet.

Fredag 12. mai sendte UD ut en pressemelding med en påminnelse om hva russiske fartøy har lov til og ikke, ved anløp til havner i Norge. I Norge kan russiske fiskefartøy anløpe havnene i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø, og påminnelsen presiserte at det er lov å bytte mannskap, bunkre, losse, proviantere og gjennomgå kontroller. Det er ikke lov...

De som driver med rognkjeksfiske har hatt gode sjøvær i uka som gikk. Prisen på rognkjeksrogn til fisker er på rundt 65 kr kiloen og krabbeprisene er omkring 350 kr kiloen. Båten vi har bilde av i dag er sjarken Hysjpåsæ. Den eies av Ro-La Fisk A/S og skipper er Roy Hølvold.

Bugøynes Husflidslag og Bugøynes Helselag tar saken om høye leiepriser på offentlige lokaler i Bugøynes et steg videre. De har sendt et brev angående dette til kommunen og søker om gratis leie av kommunens lokaler.

Jeg setter inn et par, tre gamle bilder fra tidligere 17.mai. Dette er sannsynligvis fra 1970-årene. Dersom noen fotograferer her i dag (og det er det sikkert mange som gjør) tar jeg gjerne imot bilder hvis de vil offentliggjøre det her i nettavisa.