Den gamle flytebrygga er historie

31.05.2023

Da er den gamle flytebrygga og piranlegget til Lassinranta Båtforening historie. Alt det gamle er fjernet og tatt på land. Det nye anlegget til turistbedriften Varanger Brygge A/S, med forretningsadresse i Kirkenes, er kommet på plass ved Bruggungalliå.  Arbeidet med å ferdigstille piranlegg og servicebygg for turister pågår fortsatt. Alt i alt skal prosjektet koste rundt 6 millioner kroner. Fra Innovasjon Norge har bedriften fått et tilskudd på 1,8 millioner kroner og fra kommunens næringsfond har man fått tilsagn om inntil 560 000 kroner i tilskudd. Resten er finansiert ved hjelp av banklån og egenkapital.

Så det er helt klart at det er god støtte å få for de som virkelig ønsker å satse i Bugøynes.

De aller fleste medlemmene i Lassinranta Båtforening, som tidligere hadde båter ved den gamle flytebrygga, har leid seg inn i anlegget til Varanger Brygge A/S. Og det virker som de fleste er godt fornøyd med det nye opplegget og leiekontrakten de har fått med turistbedriften.

VEI