God pinse fra ordførers hjørne!

26.05.2023

Fredag 12. mai sendte UD ut en pressemelding med en påminnelse om hva russiske fartøy har lov til og ikke, ved anløp til havner i Norge. I Norge kan russiske fiskefartøy anløpe havnene i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø, og påminnelsen presiserte at det er lov å bytte mannskap, bunkre, losse, proviantere og gjennomgå kontroller. Det er ikke lov å yte faglig bistand.

Dette førte til at vårt skipsverft Kimek står i fare for å måtte si opp alle sine ansatte, da de har foretatt vedlikehold og reparert russiske fiskefartøy, noe de har ansett som et fritak fra sanksjonsbestemmelsene. Igjen blir Sør-Varanger-samfunnet påvirket av ytre faktorer, som krigen i Ukraina.

Lørdag 13. mai var jeg i kontakt med statsminister Jonas Gahr Støre angående vår situasjon, og tirsdag 16. mai kom næringsminister Vestre og kommunalminister Gjelsvik, samt LO-leder Hessen Følsvik til Sør-Varanger på vegne av regjeringen, for å samle innspill til en aktivitets- og utviklingspakke for Sør-Varanger-samfunnet. Denne vil bli lagt frem i juni, og vil innholde tiltak på kort og lang sikt.

Som ordfører vil jeg ha jevnlige møter med regjeringen fremover for å følge opp tiltakene til Sør-Varanger - hele samfunnet blir berørt av krigen i Ukraina.

Samtidig som vi igjen blir berørt av sanksjoner og ytre påvirkningsfaktorer, må vi holde motet oppe og også fokuserer på det positive som skjer hos oss:

Forrige måned deltok elever fra 9. trinn ved Sandnes og Bjørnevatn skole i Unge Abel-konkurransen, også kalt matte-NM. Her gikk de fra innledende runder til semifinale, og til slutt til finalen - og endte opp med å vinne hele konkurransen!

Kirkenes Taekwon-do-klubb hadde tre deltakere med i EM i Romania i april, hvor klubben tok hjem en bronsjemedalje. To av utøverne er nå tatt ut til VM-deltakelse i Tampere i Finland i september. Vi ønsker dem lykke til!

Det er «som vanlig» mange besøk til kommunen vår, og jeg som ordfører blir ofte forespurt om å kunne ta imot besøk både fra bedrifter, offentlige instanser og journalister.

Siden forrige «hjørne» har jeg blant annet hatt besøk av en delegasjon i regi av Atlantic Council i Washington D.C., som Forsvarsdepartementet har et samarbeid med. Målet med besøket var at amerikansk embetsverk og kongress skulle få en innsikt i norske perpektiver på sikkerhetspolitisk utvikling.

Helsedirektoratets ledergruppe besøkte kommunen den 19. april, og de hadde møter med blant andre kommunehelsetjenesten, sykehuset og Forsvaret. Her tok jeg igjen opp saken om intensivberedskapen på Kirkenes sykehus, og viktigheten av å ha et godt helsetilbud til landets befolkning, uavhengig av bosted.

Våren og forsommeren er også tid for generalforsamlinger, og først ut i år var Aurora kino, som hadde sin generalforsamling i Alta, hvor vi også fikk en eksklusiv visning av filmen «Brødrene Johansen» i Alta sin nyrenoverte kinosal.

Første uka i mai arrangerte KS Region Nord felles fylkesmøte i Bodø. Her ble det tatt opp flere interessante temaer som funn og konklusjoner i helsepersonellkommisjonens NOU og Menn i helse-prosjektet - hvordan jobbe med de som er uten formell kompetanse. Senere samme uke hadde vi kick off på Menn i helse-prosjektet her i Kirkenes, hvor flere har begynt på utdanningsløpet for å bli helsefagarbeider og kunne gå opp til fagbrev høsten/vinteren 2025

Arctic Race of Norway har 10 års-jubileum i år, og de inviterte til konferanse i Tromsø om hvordan vi kan skape attraktive lokalsamfunn. Her deltok jeg i et panel som diskuterte; Hvorfor er det viktig i et sikkerhetspolitisk perspektiv at det bor folk i Nord-Norge?

Noen andre som også har hatt jubileum er Aprilstevnet som i år hadde 50 års-jubileum med nær 100 deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Estland og Russland.

Etter flere forespørsler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen kunne vi endelig i slutten av april undertegne en avtale om å bli en demensvennlig kommune. Demens er den nye folkesykdommen og vi må gjøre det lettere i vår kommune å leve med sykdommen. Derfor går vi i gang med å kurs for blant annet service og handelsnæringene fra høsten av.

Til slutt i dagens hjørne vil jeg nevne noe i alle fall jeg vil leve lenge på - og det er VM i snøscootercross som Kirkenes Motorklubb arrangerte siste helga i april. At en så liten klubb som motorklubben klarte å arrangere et verdensmesterskap på et par måneder, er det bare å ta av seg hatten for. Det var så vilt og spektakulært og det var bare helt fantastiske rammer rundt det. Et VM midt i Kirkenes! Alle jeg møtte og har snakket med i ettertid har bare positive ting å si om arrangementet. Og vi trenger slike arrangement å samle oss om, når livet ellers i grensekommunen Sør-Varanger ellers kan være litt tøft.

Ønsker dere alle en god pinsehelg!

16. mai hadde jeg besøk av næringsminister Jan Christian Vestre, og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik.