Fiskerimelding uke 23

12.06.2023

Sjølaksefisket er i gang. Så langt har det ikke vært de helt store fangstene i området rundt Bugøynes. Så vidt vi kan se er det ingen som har levert laks til mottaksanleggene i bygda. I området rundt Skogerøya skal det visstnok vært bedre fangster enn her. Også i Jarfjorden har man fått laks. Frank Emil Trasti har sendt oss to bilder. Den ene viser hans mor, Solfrid Trasti, som er sjølaksefisker på det 53. året. Det andre bildet viser at det er lodda laksen feiter seg opp på, på sin vei mot elva den skal gyte i.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 23.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway King Crab, Lyder Fisk AS og Norway Shrimp.

Sunniva 720 kg rogn med rognkjeksgarn, Agnius 294 kg på lina + 125 kg på juksa, Luskin 560kg rogn +på rognkjeksgarn, Lilli 1200 kg fisk på line, Jonas 361 kg rogn med rognkjeksgarn, Trulte 122 kg fisk på juksa, Eskil 437kg krabbe med teiner, Primafisk 276 kg krabbe med teiner, Milleniumskråka 174kg krabbe med teiner, Fram 31 kg fisk på juksa.

VEI