Om Paulaharjus bok Rujan suomalaisia

15.06.2023

Venke Åsheim Olsen sendte i 2020 et brev til Orkana forlag i anledning oversettelsen av Samuli Paulaharjus bok til norsk. Vi gjengir her brevet i sin helhet.