Flytting av kanon

20.06.2023

En gruppe med forskjellige personer har sendt en søknad til kommunen om å få flytte en kanon fra det tyske kystbatteriet på Bugøya og til fastlandsida. Formålet med prosjektet er å skape en turistattraksjon som de mener vil kunne trekke publikum og gjøre krigshistorien i Bugøynes lettere tilgjengelig.

Initiativtakerne ønsker å gjøre en lettere renovering, for deretter å plassere den på en publikumsvennlig plass. Samtidig vil de også sette opp et skilt som forteller litt om krigshistorien til bygda.

De er klar over at alt krigsmateriell tilhører staten og har derfor også kontakta Forsvarsdepartementet. Der vil de ikke gi klarsignal før ting er avklart med Sør-Varanger kommune.

Brevet til kommunen er undertegnet med Bjørn-Tore Ingilæ, Ronny Ingilæ, Lasse Wollmann, Kjell Svenske og Jens-Ivar Hauge.

Arkivbilder fra 1980-årene. Rester av krigsmateriell på Bugøya.     Foto: VEI