Fiskerimelding uke 24

19.06.2023

Sjølaksefisket er som kjent i gang, og ennå er det et fåtall som driver dette fisket også her i vårt område. Det er jo å håpe at de siste sjølaksefiskerne ikke blir helt stengt ute i framtida. Et fornyet håp kanskje nå når Sannhets- og forsoningskommisjonen har lagt fram sin rapport. Langs kysten av Finnmark er det vel nesten ingen som er blitt mer herset og hundset med av de norske myndighetene enn sjølaksefiskerne. Nå har ikke jeg ennå fått tid til å lese rapporten, men kanskje er tida inne til å kreve retten til begrenset garnfiske etter laks tilbake, slik at noen av de som er kasta på land igjen kan få lov til å delta? På den måten tilgi og forsones. Og da må man kanskje redusere fisketida i elvene. Eller kanskje blir det slik at den ene parten, sjølaksefiskerne, skal tilgi og godta uretten som er begått mot dem?

Bildet i dag er et gammelt bilde fra 1970-årene. Det er Ilmar Laurila som sjekker om tida er inne til å sette garn eller åpne not. Her skulle lovens bokstav følges. Et synlig bevis på at sjølaksefiskerne til enhver tid forholder seg til de reglene som finnes.

Ilmar bodde for øvrig i sjølaksefiskeværet Ranvika i sesongen og hadde en av lakseplassene sine i Peurajoki så vidt jeg husker.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 24.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway King Crab og Norway Shrimp.

Agnius 261 kg på lina, Lilli 1265 kg fisk på line, Jonas 191 kg krabbe med teiner, Trulte 98 kg fisk på juksa, Klar-Selin 35 kg laks , Fram 11 kg fisk på juksa, Bugøyjenta 63 kg krabbe med teiner.

VEI