Fiskerimelding uke 8

26.02.2024

Mens Lyder Fisk AS og Norway King Crab AS tar imot krabbefangstene er det Norway Shrimp AS som tar seg av fisken som blir landa i Bugøynes. Norway Shrimp AS har sitt anlegg i Havnevesenet (Nakka) og holder til i lokalene der Øyvind Seipæjærvi starta opp med mottak og videreforedling av kongekrabbe i sin tid. Fisken som blir tatt imot her i dag blir sløyd på stedet, men går ellers ubehandla videre.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 8.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangsten er levert til Norway King Crab AS, Norway Shrimp AS og Lyder Fisk AS..

Luskin 1000 kg fisk med line + 45kg krabbe med teiner, Eskil 3828 kg fisk med garn +33 kg krabbe med teiner, Dansken 1573kg fisk med garn, Bugøyjenta 350 kg fisk med teiner, Stærk 110 kg krabbe med teiner, Milleniumskråka 581 kg fisk med line + 25 kg krabbe med teiner, Sunniva 372 kg fisk med garn, Severine 1404 kg fisk med line, Norma 93 kg krabbe med teiner, Andrea 918 kg krabbe med teiner, Esben Anders 1200 kg fisk med line.

Bildet i dag er noen år gammelt og viser Eskil som leverer en krabbefangst. I døra til rorhuset ser vi Ken Gøran Hansen Ingilæ. Da bildet ble tatt var han med som mannskap i farens (Leif Ingilæ) fiskebåt. I dag er det han som er skipper om bord da han sist høst kjøpte båten fra faren. I denne uka har de levert gode torskefangster. Faren Leif er fortsatt med som mannskap og det samme er barnebarnet til til Leif, Gabriel. Så her er det tre generasjoner om bord. Men nå er det Ken Gøran som er skipper.

Tekst/foto: VEI