Arbeidet med høyspentlinja går sin gang

20.02.2024

Arbeidet med å rehabilitere høyspentlinja som er anlagt mellom Tyttebærsletta og slippen går sin gang. På bildet ser vi en av stolpene som blir reist i nærheten av trafoen i Havnevesenet. Det er en ny 22 000V-linje som legges i samme trasè som den gamle linja.

Når det gjelder slippen i Bugøynes ser det ut til at det er fremgang der også. Sør-Varanger Avis skriver i en reportasje i forrige uke at Terje Buljo og Knut Johansen, sammen med andre investorer, står bak planene om å starte opp her og tilby service- og verkstedtjenester for mindre fartøyer. Nå må det bare investeres 10,5 milllioner før de kan komme i gang. Som alle vet finnes det en mengde sjarker på stedene rundt Varangerfjorden som kan trenge service- og vedlikeholdsarbeid.

Når det gjelder opprydding på sjøbunnen føler Terje Buljo, som også er leder i Bugøynes Bygdelag, at saken er nokså avklart. Dette i følge lokalavisen. 

For undertegnede, og sikkert for mange andre også, minner hele oppryddinga mer om en gordisk knute. I alle fall så lenge det ikke siver ut noe informasjon om saken.

VEI

Og hvor står saken nå?