Utbygging i området Sankarhaugen

27.02.2024

En leser av Bugøynes Pykeijä har gjort meg oppmerksom på at det på facebook-sida BUGØYNES FRAMTID!!! ligger et helt nytt debattanslag i startgropa. Det gjelder utbygging i området Sankarhaugen. Jeg vil oppfordre til deltakelse i denne debatten på facebook-sida, om man nå bor i Bugøynes eller om man til daglig holder til utenfor bygda. Oppfordringa går både til unge og eldre.

Kanskje kan man også få en oppklaring på hvilken aldersgruppe som omfavnes av begrepet «den eldre garde» i samme slengen?

VEI