Boligsituasjonen i Bugøynes får spalteplass

27.01.2022

Bugøynes Bygdelag vil ikke ha nye boliger på Tyttebærsletta

Etter at ordfører Lena Norum Bergeng i Ordføres hjørne sist fredag hadde med et avsnitt om boligsituasjonen i Bugøynes så har saken fått førstesideplass i alle lokalavisene i distriktet vårt. Debatten om boliger, eller mangelen på boliger, har også gått sin gang på sosiale medier. I lokalavisene er det leder i Bugøynes Bygdelag, Terje Buljo, som er viet spalteplass. Han reagerer meget skarpt på at bygdelaget ikke er invitert med på møtet som ordføreren har lovet å arrangere. Det er også kommet fram i artiklene at det på Tyttebærsletta er flere ledige tomter, men i Sør-Varanger Avis setter bygdelagets leder skapet på plass, vi siterer: « Buljo vil «for alt i verden» unngå at det bygges nye boliger der, blant annet fordi ungene må kjøres til skolen når det er dårlig vær - og fordi det fører til dyrere infrastruktur enn å bygge i selve Bugøynes. - Det finnes ledige områder i bygda som kan brukes til boligformål, og da er det best å ha nye boliger nært både skole, butikk og andre institusjoner.» 

Ordførers hjørne

VEI