Ordførers hjørne

22.01.2022

"Boligsituasjonen i Bugøynes er krevende og jeg har tatt initiativ til et møte mellom Sør-Varanger kommune, Kirkenes Næringshage og Stiftelsen Bolig Bygg i første omgang, for å se på hvordan vi kan bedre boligsituasjonen i bygda. Møte vil finne sted i uke 5."

Jeg vil starte ukas hjørne med å gratulere vår prinsesse Ingrid Alexandra med 18 års dagen i dag, den 21 januar.

Uka startet som nær sagt alle uker på ordførerkontoret, med mitt faste mandagsmøte kl. 0830 med varaordfører, politisk sekretariat og kommunedirektør. Her går vi igjennom innkomne henvendelser som må besvares og kommende ukes kalender.

Finnmarksløpet har fått klarsignal til å kunne kjøre løp i år. Sjekkpunkt vil bli i Kirkenes sentrum som vanlig i henhold til gjeldende smittevernsregler. Alle avklaringer rundt det kulturelle programmet som Finnmarksløpets siida og livescene vil bli avklart i uke 6.

I 2022 er det 50 år siden Sør-Varanger kommune undertegnet samarbeidsavtalen med Petsjenga i Russland. Markeringen av 50-års jubileumet er under planlegging sammen med Petsjenga kommune og det vil bli flere arrangementer/markeringer i høst/vinter.

Jeg har også hatt møte med fylkesråd for samferdsel i Troms- og Finnmark fylkeskommune om mulighetene for en større bypakke og ny innfartsvei til Kirkenes. Dette er planer som ble utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med planlegging av stamnetterminal i 2016, men som ble skrinlagt da man sa nei til å gå videre med stamnetterminalprosjektet. Det er ønskelig å se på mulighetene for en bypakke uavhengig av havn på nytt.

Ukas formannskapsmøte behandlet flere saker om medlemskap og økonomisk støtte som skal vedtas i neste ukes kommunestyermøte. Sak om forlengelse av båndlegging i påvente av reguleringsplan for havneområder ble utsatt, da vi neste uke også skal ha et ekstra kommunestyremøte som kun skal omhandle informasjon om nye næringsareal i Sør-Varanger kommune.

Boligsituasjonen i Bugøynes er krevende og jeg har tatt initiativ til et møte mellom Sør-Varanger kommune, Kirkenes Næringshage og Stiftelsen Bolig Bygg i første omgang, for å se på hvordan vi kan bedre boligsituasjonen i bygda. Møte vil finne sted i uke 5.

Uka ble avsluttet med veldig hyggelig besøk på kontoret av min sjef i Hærens Trenregiment Høybuktmoen (hvor jeg har permisjon ifra) major Svein Larsen, som tildelte meg Forsvarsmedaljen for 25 års tjeneste i Forsvaret.

God helg ønskes alle!