Utbedring av fylkesveien er i gang

12.10.2021

I dag er det full aktivitet på fylkesveien nede i bygda.

Denne uka blir det arbeidet med å asfaltere deler av Bugøynesveien (FV 8112). Det er veien som starter nede i bygda og ender oppe på Brannsletta ved E 6. Nede i selve bygda er det strekniga fra Fjellbakken til Nesset og til Piipola det gjelder. Videre oppover er det det som gjenstår etter forrige gang man foretok reasfaltering på strekninga, rundt 8 km til sammen. Mens arbeidet pågår vil det være manuell dirigering på de stedene hvor arbeidet til enhver tid pågår. Noen ganger vil også veien være helt stengt i perioder pga av at det i enkelte områder er ganske smal veibreddde, sier Amer Kovac som er anleggsleder hos Veidekke Norge. Det er Veidekke som har ansvaret for at jobben blir gjort.

Arbeidet vil foregå mellom 8.00 og 19.00 hver dag fram til fredag da de regner med å være ferdig.

Bildene viser at arbeidet nå er i full gang nede i bygda.

Tekst & foto: VEI