Tid for å søke på lakseplass

13.10.2022

Da er det åpna for å søke på plasser hvor man kan drive med sjølaksefiske på FeFo-grunn. Det er ikke bare yrkesfiskere som kan søke om å få tildelt en plass.

Da er det tid for å søke på sjølaksefiskeplasser igjen. Oversikten som viser ledige plasser, markert med grønt, viser at det er plasser nok å søke på. Nettredaktøren har allerede søkt for tre nye år. Nå må også andre kjenne sin besøkelsestid og sende inn søknad til Finnmarkseiendommen (FeFo). Vi må få litt sommeraktivitet på fjorden igjen. 

Særlig i området Kasterholmen hvor det er en mengde av ledige plasser. En oppfordring til etterkommere av tidligere laksefiskere, særlig fra Vagge og Bugøyfjorden. Det var folk fra disse stedene som fisket mest i dette området. Nå gjelder det å stå på. Vise at området fortsatt brukes av lokalbefolkningen, før åpne oppdrettsanlegg sprer seg uhemmet innover fjorden. På nordsida av Varangerfjorden er det massiv motstand mot åpne oppdrett i sjøen. Og hvis det går slik planene til oppdrettselskapene og myndighetene er, en femdobling av produksjonen i Varangerfjorden, er det vi på sørside som vil kjenne trykket. Dersom noen fisker laks her blir kanskje vekten av protestene litt tyngre. Kanskje våre politikere trår litt mer varsomt dersom de oppdager at områdene faktisk, i tillegg til yrkesfiskerne, også brukes av mange flere. At dette også er rekreasjonsområder for folk som bor i kommunen, men som ikke nesten ukentlig er i lokalavisene med sine synspunkter om hva kommunen skal satse på i framtida. Som ikke bare tenker på en stadig heving av levestandarden, men også har tanker om livsstandard i bakhodet. Og vi kan ikke overlate alt til fiskerne, der er det mange som har en egen evne til å snu kappa etter hvilken vei vinden blåser. 

Det er kommunevalg til neste år.

Og husk at FeFo deler ut lakseplasser, de krever ikke at man skal fiske hele sesongen. Du kan avslutte når du har fått laks nok til eget bruk om du vil. Da har du samtidig vært med på å gjøre en innsats for en gammel, kulturbasert virksomhet som folk innen enkelte kretser for enhver pris vil skal ta slutt.

Til neste år er det også klart for en ny sesong med stillehavslaks (russelaks). En utmerket matfisk så lenge den fanges i sjøen. Faktisk på høyde med annen villaks. Smak og behag.

Tekst: VEI Foto: Bjørg Solsvik