Stenger 844 vassdrag for fiske etter laks

20.03.2021

Leif Ingilæ røkter laksenot. Arkivfoto: VEI

Det er ikke bare sjølaksefiskerne som blir berørt av Miljødirektoratets kamp for å bevare villaksen. Av 1284 vassdrag i landet blir det bare åpnet for fiske i 440 av disse vassdragene. I fjor var det tillatt med fiske i 1030 vassdrag. Foreløpig vet vi ikke hvilke vassdrag i vårt område som skal stenges. Neidenelva? Tanaelva? Komagelva? Jakobselva?

Det vi vet er at de fleste av vassdragene som ikke skal åpnes for fiske er vassdrag hvor det ikke er sendt inn noen fangstrappoporter fra det siste året. Så sannsynligvis er det elver hvor det ikke fiskes laks!

Og det vi også vet er at det i f.eks. Lakselva i Porsanger (Lakselv) skal fiskes lenger utover høsten fordi grunneierne ønsker det.

Slik bevarer man villaksen.