Sankthansaften i Bugøynes

23.06.2021

I en lang periode var det to bål i Bugøynes på sankthansaften. Et i Piipola og et på Sankarhaugen. Disse ble vanligvis tent samtidig. Etter at det nye boligfeltet på Tyttebærsletta kom til var det i en periode tre bål. Nå er fellesbålet flytta til Tyttebærsletta. Det første og siste bildet er fra Piipola for noen år siden.

Fra Tyttebærsletta i 1981. Kanskje det året NRK hadde en sending i radio hvor det blant annet ble sendt fra Bugøynes? Her sitter Hans Hansen med barnebarnet Tom Egil.

Fra Tyttebærsletta i 1981. Fra venstre: Anna Vælitalo, Harald Vælitalo?, Petrine Johansen, Solveig Salmela og Aksel Samuelsen.

Fra Piipola, ukjent årstall.  Tekst & Foto: VEI