Puhdasta rahaa. Aivan kädessä!

16.11.2022

Rene penger. Rett i handa!

FeFo har bevilget 12 000 kroner til Bugøynes Bygdelag slik at restene som ligger igjen på stedet der Pipolabuene var lagret i flere år blir fjerna. Her ser vi også restene etter en egnebu som tilhørte Seipæjærvislekta. Bua som ikke rakk opp i kampen om å bli bevart. Den var ikke gammel nok etter det som er opplyst. Men uansett så var den en del av bygningene som i si tid ble flytta fra sin opprinnelige plassering, sammen med Svend Foyn-bua og de to andre buene. Se bildet under, egnebua helt til høyre.

Seipæjærvislekta får trøste seg med at i år har Ingeborg Arvola gitt ut en roman hvor hovedpersonen er Brita Caisa Seipajærvi, en roman som forøvrig har fått veldig gode omtaler, og at fiskemottaket der Norway Shrimp AS i dag tar imot fisk er det Øyvind Seipæjærvi som har fått satt opp. Den gang het det Bugøynes Kongekrabbe AS.

Tekst & foto: VEI