Parkeringsplassen er klargjort

03.07.2022

Da har Sør-Varanger kommune sørger for at den midlertidige parkeringsplassen for biler er klargjort på den gamle fotballbanen. Rundt 20 parkeringsplasser er blitt avmerket og tilkomstvei og skilting er også på plass. På bildet er plassene på venstre side av ballbingen.

Det neste er at det må settes opp toalett på stedet, men det vel på gang det også?

Tekst/foto: VEI