Ordførers hjørne 10. februar

10.02.2023

Det nye året er godt i gang og det er allerede blitt februar. Sola er tilbake og vi går ei flott tid i møte med lysere og «lengre» dager. 

Det nye året er godt i gang og det er allerede blitt februar. Sola er tilbake og vi går ei flott tid i møte med lysere og «lengre» dager.

Det nærmer seg 24. februar, dagen da Russland gikk inn i Ukraina, en dato som alltid vil bli husket her i Sør-Varanger. Og etter nesten et år med krig i Europa, går dagene stort sett som vanlig her i grensekommunen.

Årets Kirkeneskonferanse går snart av stabelen igjen, med mange spennende gjester og innledere som vil deskutere utviklingen i Finnmark og nordområdene. Kraft og fornybar energi vil bli viet stor oppmerksomhet under årets konferanse.

Kirkenes næringsforening har fått ny daglig leder. Niels Røine har bred erfaring fra både VG, Schibsted og idretten. Han har allerede invitert til en inspirasjonsdag med spennende foredragsholdere. Jeg ser frem til å samarbeide med Niels, og er sikker på at han kan bidra til videre utvikling av Sør-Varangersamfunnet.

Sør-Varanger hadde i januar besøk av generalsekretær i Røde Kors, Anne Bergh. Her snakket vi om kommunens sikkerhet- og beredskapsansvar, og samarbeidsavtalen med vår lokale Røde Kors-forening.

I januar deltok jeg, sammen med flere ordførere og andre sentrale personer, i dialogmøte med riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, hvor vi delte våre perspektiver på regionens styrker og utfordringer. Her tok jeg blant annet opp demografiutfordringen, Kirkenes sykehus sin intensivberedskap og kraftsituasjonen.

Mange av de samme utfordringene ble diskutert da formannskapet og kommunedirektørens ledergruppe hadde møte med Statsforvalteren og Finnmark fylkeskommune for et par uker siden. Hovedtema her var den sikkerhetspolitiske situasjonen og konsekvensene den får for vår kommune.

Hvert år arrangerer Kirkenes videregående skole sitt utdanning- og næringslivsseminar. I år var tema «Mangfold, muligheter og bolyst» Det var mange lokale utstillere og foredragsholdere og Sør-Varanger kommune bidro med en stor stand som viste mangfoldet i de forskjellige yrkene som våre ansatte i Sør-Varanger kommune har.

Forrige uke deltok jeg på formiddagstreff i Kirkenes kirke. Her var jeg invitert inn for å snakke litt om hvordan det er å være ordfører og om Sør-Varanger kommunes politikk for eldre. Vi hadde en hyggelig og veldig engasjert diskusjon rundt temaet.

Årets første formannskap og kommunestyremøter er avholdt. I kommunestyret hadde vi til behandling blant annet lovlighetsklagen om nedleggelsen av Jakobsnes oppvekstsenter. En vanskelig sak som bringer frem mye engasjement og følelser. Så mye at kommunestyrerepresentanter har reagert på debattklimaet i kommunestyresalen. For meg som ordfører er det viktig at alle skal føle seg trygge i kommunestyret og det skal være trygt å si sine meninger fra talerstolen. I kommunestyret skal vi uavhengig av parti og politiske meninger respektere hverandre.

Jeg tar situasjonen på alvor, og vi skal jobbe videre med å gjøre det trygt å delta i den politiske debatten. Det første jeg gjør er å bringe saken inn for tverrpolitisk utvalg, hvor alle partienes gruppeledere sitter. Sammen skal vi få et trygt debattmiljø i kommunestyret i Sør-Varanger.

God helg ønskes dere alle!

Skrevet av Siw M. Wollmann