Ordførers hjørne uke 47 og 48

05.12.2022


Det er ingen tvil om at Sør-Varanger kommune har noen krevende år foran seg når det gjelder å opprettholde et godt tjenestetilbud for alle i kommunen vår. Budsjettarbeid, ulike markeringer og møter har preget mine uker.

I dag startet jeg dagen sammen med flyktning- og kompetanseenheten på mørketidsmarkeringen, en sosial sammenkomst for å markere at de hadde gjennomført sitt årlige brannvernprosjekt. Et uformelt arangement med kahoot om brannforebygging og masse deilig mat fra flere land. Et flott avbrekk i en hektisk budsjettperiode!

Siden forrige «hjørne» har jeg deltatt på representantskapet til Varanger Museum. Varanger Museum IKS er eid av kommunene Sør-Varanger, Vadsø og Vardø hvor museet har sine avdelinger. Varanger museum har som formål å formidle kulturhistorien i Øst-Finnmark.

Av og til får jeg forespørsel om intervju ved skriving av masteroppgave, og i forrige uke ble jeg intervjuet av en kandidat med tema «Utenrikspolitikk i Sør-Varanger».

Finnmark Friluftsråd ble stiftet i 2016, og Sør-Varanger kommune har vært med siden starten. Et friluftsråd er et samarbeid mellom flere kommuner om felles friluftsoppgaver. I Sør-Varanger har vi aktiviteter som Perletur, Vinterperle, Julesprek og Ut og plukk. Tidligere i uka gikk vi igjennom arbeidsprogrammet for neste år, hvor det blant annet jobbes med å få satt opp en dagsturhytte.

Jeg har også hatt den store gleden av å få dele ut fag- og svennebrev til nye fagarbeidere denne uka. Alle samfunn - også vårt, er helt avhengige av dyktige fagarbeidere.

Men, vi er også avhengige av at man kan ta høyere utdanning. Så denne uken har jeg hatt møte med rektor på UiT, som vi har en samarbeidsavtale med. På nyåret skal vi gå igjennom avtalen vår, og også få på plass en handlingsplan for hvordan vi kan styrke campus Kirkenes enda mer.

Forrige onsdag hadde vi formannskapsmøte, der vi innstilte til kommunestyret til budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Det er ingen tvil om at Sør-Varanger kommune har noen krevende år foran seg når det gjelder å opprettholde et godt tjenestetilbud for alle i kommunen vår. Folketallet går ned, det samme gjør inntektene, og da må vi dessverre ta bort tilbud og kutte i tjenestenivået. Alle de politiske partiene i kommunestyret jobber nå seine kvelder for å få et budsjettforslag som gir innbyggerne våre best mulig tjenester ut av de ressursene vi har.

Jeg avslutter uka, nær sagt som vanlig, med en vielse: Størst av alt er kjærligheten! God helg! 

Mørketidsmarkering, flyktning- og kompetanseenheten.