Nymalt egnebu

25.08.2022

Egnebubygget på det gamle kaianlegget, som nå eies av Bugøynes Fiskeriservice AS v/ Gentjan Kryzieu, har fått en ansikstsløfting ved at den nå framstår som nymalt og et adskillig penere syn enn det har vært de siste årene. Fortsatt gjenstår det å fikse kaidekket som vender mot bygda. Egnebudelen inneholder blant annet egnesentral hvor det i disse dager klargjøres for ny sesong av egning. Oppe i andre etasje har også puben vært nyåpnet i sommer.

Nå har Bugøynes Fiskeriservice AS levert en søknad til primærnæringsfondet i kommunen hvor det søkes om tilskudd til å utvide kapasiteten på lineegning for båter i Varangerområdet. Den siste sesongen har det vært 12 ansatte som ukentlig har levert 300 stamper med ferdig egnet line til fiskeflåten. Nå ønsker man altså å øke antallet årsverk til 14 ansatte. Til dette søker man etter et tilskudd på 150 000 kr, samtidig som man går inn med en egenandel på 350 000 kr.

Av offentlige tilskudd har bedriften gjennom de årene den har eksistert tidligere motatt 300 000kr.

Vel anvendte og fornuftig bruk av offentlige midler som virkelig har økt den helårige akriviteten i bygda vil de fleste si.

Brev fra periferien  Årstidsrapport. Oktober 2020

VEI