Ny millionær i Bugøynes

06.01.2022

Leserinnlegg: Endelig ble det min tur!

Så ble det endelig min tur!

Da kom meldinga jeg lenge har venta på lenge. Nå var det min tur å bli millionær. Det var ikke hardt arbeid, lang tids sparing, LOTTO, EXTRA, joker, KENO, Nabolaget, FLAX eller noen av de andre kupongene som utløste pengene. Det var mer en rik onkel i Amerika.

En dag lå følgende melding i innboksen min:

A t t n :.vilfredingila@

We'd like to inform you that your email address vilfredingila@ has won Two million

Four h u n d r e d thousand( USD2.4 M i l l i o n ) on the latest MO Lottery online

lottery games in Missouri, USA.

This lottery was organized and played with the automatic online voting

system "FAI". Fortunately, your email address has been selected as one

of the free online lottery winners.

For further confirmations, please visit the La Loterie Mo website

below to confirm your lottery date and number. Upon confirmation of

the lottery in which you were selected as one of the lucky winners of

the year. You can then contact the Mo Lottery Agent / R e p r e s e n t a t i v e

in UNITED STATES, to c l a i m your lottery.

please visit the website below to confirm your lottery (h t t p s://www.lotteryusa.com/missouri/lotto/year)

Draw date. Saturday, Oct 23, 2021

W i n n i n g number: 8 10 13 22 25 29

F I L E R E F NO: ILP/HW -7506172/20

R E F E R E N C E NO: 7506172/20

B A T C H NO: 0564909/19

In order to receive your lottery, it is recommended that you contact our

representative, D R. JOHN MORR of UNITED STATES OF AMERICA,

immediately to officially approve your lottery.


Ettersom mine engelskkunnskaper er noe begrenset lar jeg Google translate ta seg av oversettinga:

A t t n :.vilfredingila@

Vi vil gjerne informere deg om at din e-postadresse vilfredingila@ har vunnet to millioner

Fire h u n d r e d tusen( USD2,4 M i l l i o n ) på det siste MO-lotteriet på nett

lotterispill i Missouri, USA.

Dette lotteriet ble organisert og spilt med automatisk nettavstemning

system "FAI". Heldigvis er e-postadressen din valgt som en

av de gratis vinnerne av lotteri på nett.

For ytterligere bekreftelser, vennligst besøk nettstedet til La Loterie Mo

nedenfor for å bekrefte lotteriets dato og nummer. Ved bekreftelse av

lotteriet der du ble valgt ut som en av de heldige vinnerne av

året. Du kan da kontakte Mo Lotteri Agent / R e p r e s e n t a t i v e

i USA, for å si lotteriet ditt.

vennligst besøk nettstedet nedenfor for å bekrefte lotteriet ditt (h t t p s://www.lotteryusa.com/missouri/lotto/year)

Trekningsdato. Lørdag 23. oktober 2021

W i n n i n g nummer: 8 10 13 22 25 29

F I L E R E F NO: ILP/HW -7506172/20

R E F E R E N C E NO: 7506172/20

B A T C H NO: 0564909/19

For å motta lotteriet ditt, anbefales det at du kontakter vår

representant, DR. JOHN MORR fra USA,

umiddelbart for å offisielt godkjenne lotteriet ditt.

En gevinst på ca 17 millioner kroner ligger altså og venter på meg. Det er godt å vite. Den vil jeg ha i reserve i tilfelle det en dag blir bruk for den. Det pleier å være slik at vinnerlodd er gyldig i flere år, så gevinsten behøver man ikke løse ut med en gang.

Men jeg har en plan om hvordan jeg skal bruke deler av summen på. Foreløpig må jeg bruke litt tid på å fordøye rikdommen og finpusse planen. Og kanskje tar jeg en tur over havet for å hente gevinsten personlig, når reiserestriksjonene blir opphevet, hvis de da noen ganger blir opphevet. Et cruise i Karibien kan jeg også legge inn på samme turen. Men grovplanen er å sette en stor del av gevinsten inn i et fond som årlig kan dele ut utbytte av overskuddet til "bolyst og bygdeutvikling" i Bugøynes. Kanskje kan jeg få med andre i bygda, både millionærer og andre, til å låne ut beløp til et slikt fond. Både store og små bidrag vil være viktige, sammen vil vi sikkert kunne bygge opp et fond som virkelig monner! 

Vilfred I