Matematikk kan være kompliserte greier

20.12.2021

Det hender enkelte ganger at matematikk og praktisk regning ikke helt henger sammen.

På nettsida til Sør-Varanger Avis i dag kan vi lese at det kanskje blir ny flytebrygge i Bugøynes likevel, selv om de første rapportene fra kommunestyremøtet den 8.desember fortalte at det ikke ble det. I artikkelen i Sør-Varanger Avis blir det vist til Facebook-gruppa «Politisk arena for Sør-Varanger kommune» hvor Knut R. Mortensen har foretatt en ny stemmetelling som forteller at det var flertall for å bygge ny flytebrygge i Bugøynes.

Den nye opptellinga viser at 14 stemte for flytebrygge, mens 12 stemte mot. I kommunestyret den 8. desember endte opptellinga med 13 for og 13 imot, og ordførerens dobbelstemme gjorde da at motstanderne av flytebrygge fikk flertall. Matematikk kan være ganske komplisert enkelte ganger.

Ellers har vi fått med oss at på fylkesnivå er det foreslått å skjære ned på undervisningstilbudet på Videregående skoler i fylket.

VEI