Måse måtte avlives

05.09.2021

I dag måtte ei måse som hadde satt seg fast i ei linekrok avlives.

Det var Gudmund Seipæjærvi på søndagstur i kaiområdet som oppdaga måsa som hadde satt seg fast i en lineangel. Den hadde vært ute etter restagn som finnes igjen på noen angler etter at linebruket er tatt opp fra sjøen.

Forsøk på å få måsa fri fra angelen viste seg å være vanskelig da kroken hadde satt seg godt fast inne i nebbet, og det så også ut til at det var store skader i området der kroken satt. Det ble derfor bestemt at avliving var den metoden som måtte brukes for å spare fuggelen for flere lidelse. Noe som også ble gjort på en enkel og effektiv måte av Seipæjærvi. Han hadde også en klar beskjed til de som er ansvarlig for linestampene:

- Man må huske på at når stampene stables på hverandre må øverste stamp dekkes til. De kan ikke stå åpen med fri tilgang til gammel agn for måsene. De går jo etter mat, og halvråtten agn er delikatesse for dem!

Tekst/Foto: VEI

Gudmund Seipæjærvi i ferd med å dekke til måsa slik at han kan undersøke den nærmere.