Kvinnene går om bord

04.10.2022

De går ikke bare om bord for å være fiskere, men de går om bord i egne båter og blir eiere og skippere. Endelig er det noen som ser at det å være sjarkfisker i dag gir både frihet og inntekt som langt overgår mange av arbeidsplassene på land.

Primærnæringsfondet i kommunen gir tilskudd til to forholdsvise nystartede bedrifter som satser på fiskerier.

Bare Tara AS, som eies 100% av Hild Kalliainen Hivand med adresse i Bjørnevatn, får inntil 200 000kr som skal gå til innkjøp av fiskebåt. Samtidig bevilges det også 182 500kr som skal benyttes til innkjøp og montering av redskaper og utstyr i båten. Denne summen skal dekke inntil 50% av godkjente kostnader.

Den andre bedriften er Bugøyfjord Havfiske AS som eies 100% av Ann-Kristin Sønnvisen Paulsen med adresse på Hesseng. Denne bedriften får tilskudd på inntil 92000kr som skal brukes til kjøp og montering av utstyr til båten. Denne summen skal dekke inntil 50% av den totale investeringen. I forbindelse med tildelingen her legger man vekt på at dette er i tråd med vedtatte planer og fondets formål, samtidig som det kan styrke utviklinga innafor fiskeri i Bugøynes.

Som vi ser er begge de nye fiskerne kvinner, og dermed skjer det en utvikling på dette området også i vår kommune. Så er det å håpe at enda flere ser mulighetene som ligger der. Vi trenger hver eneste person som vil gå inn i fiskeryrket.

Båten Vognfjorden som er avbildet tilhører Bugøyfjord Havfiske AS.

VEI