Godt besøkt møte i Lassigården

15.05.2022

Blant de frammøtte var både veteraner innen sjølaksefiske, nybegynnere og andre interesserte.  

Hele 21 personer var til stede da Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag arrangerte et bygdemøte i Bugøynes hvor temaet forståelig nok var sjølaksefiske. Blant de frammøtte var både veteraner innen dette fisket og nybegynnere. Også personer som ikke driver laksefiske i sjøen stakk innom Lassigården for å få et innblikk i statistikk, historie, skoleprosjekter, framtidsutsikter og annet som sjølaksefiskarlaget jobber med når år det gjelder den gamle kulturen som ligger i det å drive fiske etter laks i sjøen. Det var leder i Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag, Frank Emil Trasti, som fortalte om de forskjellige temaene som var oppe. Han kunne også opplyse at det nå bare var litt over 400 sjølaksefiskere igjen i landet. Noen av de som driver dette fisket har det som kombinasjonsnæring i forbindelse med annen næring ute ved kysten, og inntektene fra sjølaksefisket kan ofte være det som gjør at alt går rundt og på den måten sørger for at det fortsatt bor folk på mindre gårder og mer avsidesliggende steder. Andre driver mest rekreasjonsfiske, og Trasti viste til at mange er med og leverer forskjellige prøver tatt av fangsten som forskere kan dra nytte av i sitt arbeid med laksen.

Som gjesteforeleser var Jørn Olaf Malinen fra Norway King Crab Malin til stede og fortalte litt om hvordan Norway King Crab forholder seg til kjøp av laks fra fiskerne. Han kom også innom planer man har for å få utnyttet russelaksen på en bedre måte enn det som skjer i dag. Detter er matfisk som absolutt må tas bedre vare på enn det gjøres i dag, sa han.

I juni, når sjølaksefisket igjen starter, skal laget gjøre noen filmopptak til en informasjonsfilm om dette fisket. De har også et samarbeidsprosjekt med Bugøynes oppvekstsenter i den forbin delse.

Og underveis var det selvfølgelig pause med både kaffe, kaker og uformelle diskusjoner om både det ene og det andre.

En vellykket kveld for de frammøtte, men lokalitetene egner seg dårlig som møtested hvor mange mennesker møtes.

Fra lagets sekretær Renate Lemika, og leder Frank Emil Trasti, har nettavisa fått bilder fra møtet.

VEI