Fiskerimelding uke 48

06.12.2021

I uka som gikk har det vært lite aktivitet ute på sjøen. Dårlig vær må vel ta det meste av skylda for det.

Vi har henta fram et bilde fra 1.oktober 2009 kl 9:24 som viser Tryggve Hansen som fisker med juksa i Kahenkurunbakki. Langt opp i årene som pensjonist var han en ivrig juksafisker, og mange andre pensjonister skaffet seg fersk fisk til middagsbordet nettopp gjennom ham.     Foto: VEI

Fisken som blir levert i Bugøynes for tida tas stort sett på line, og kanskje noe på garn. De fleste har tatt opp tildelt kvote av kongekrabbe, så krabbe som nå blir levert er stort sett det som blir tatt med line og garn. Da kan man ha 3% innblanding av krabbe i totalfangsten sin. For tida er kongekrabbeprisen rundt 400 kr kiloen til fisker.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 48.

Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Shrimp og Lyder Fisk.

I uke 48 er det bare en båt med adresse i Sør-Varanger som har levert fangst.

Hagbaren (337kg torsk, 334kg hyse, 24kg brosme, 13kg kveite og 20kg krabbe).

Oppdatering: Hagbaren har i tillegg levert 728kg og Andrea har levert en kveite på 56kg og 2kg krabbe.