Fiskerimelding uke 46

23.11.2021

Båten Hagbaren er registrert på KE-RO FISK AS. Den fisker med line.

Foto: VEI

Fisken som blir levert i Bugøynes for tida tas stort sett på line, og kanskje noe på garn. De fleste har tatt opp tildelt kvote av kongekrabbe, så krabbe som nå blir levert er stort sett det som blir tatt med line og garn. Da kan man ha 3% innblanding av krabbe i totalfangsten sin. For tida er kongekrabbeprisen rundt 400 kr kiloen til fisker.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 46.

Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Shrimp og Lyder Fisk.

Hagbaren 1705kg (1095kg torsk, 356kg hyse, 240kg brosme, 7kg flekksteinbit og 49kg krabbe), Lilli 405kg + 12kg krabbe, Bugøy 1261kg + 39kg krabbe, Luskin 2569kg +73kg krabbe, Ine-Marita 391kg + 12kg krabbe, Ingvild 63kg + 3kg krabbe, Riddu 174kg + 6kg krabbe, Esben Andrea 953kg + 28.