Fiskerimelding uke 43

01.11.2021

Bildet i dag er et arkivbilde fra slutten av 1970-årene. Vi ser brødrene Arne og Terje Ingilæ sløye fisk i sin åpne båt. I dag leveres fisken bløgget, men usløyd. Kanskje er det en av flere grunner til at det blir stadig færre sjøfugler? Båten heter muligens Sjøbris. Foto: VEI

Fisken som blir levert i Bugøynes for tida tas på juksa, line og garn. De fleste har tatt opp tildelt kvote av kongekrabbe, så krabbe som nå blir levert er stort sett det som blir tatt med line og garn. Da kan man ha 3% innblanding av krabbe i totalfangsten sin. For tida er kongekrabbeprisen i nærheten av 400 kr kiloen til fisker.

Fangster levert i Bugøynes, av båter registrert i Sør-Varanger, i uke 43.

Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Shrimp og Lyder Fisk.

Agnius 395kg + 12kg kabbe, Hagbaren 374kg + 17kg kongekrabbe, Lilli 434kg + 13kg krabbe, Bugøy 1264kg + 36kg krabbe, Luskin 1744kg +52kg krabbe, Esben Anders 1483kg + 46kg krabbe, Ine-Marita 707kg + 20kg krabbe, Andrea125kg + 3kg krabbe, Skogerøy 409kg (hyse 185kg, torsk 170kg, brosme 31kg, krabbe 13kg, flekksteinbit 12,5kg og kveite 10,5kg).

Totalfangst levert de siste 14 dagene til mottak i Bugøynes.

Norway Shrimp AS: 7,3 tonn

Lyder Fisk: 42 tonn