Fiskerimelding uke 34

29.08.2021

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 34.

Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil.

Jonas 48kg krabbe, Agnius 646kg på juksa, Andrea 1107 kg + 25kg krabbe, Eskil 259kg krabbe, Trulte (pensjonistfiske) 336kg på juksa, Solbris 932kg, Esben Anders 379kg + 11kg krabbe.

Bildet viser sjarken «Esben Anders.» Eier Elena Dimitrova Kyumurdzhieva

Ellers har et par fritidsfiskere vært på nordsida, helt ved Kibygrunnen. De gikk etter sei med litt størrelse da det har vært en periode med mye småsei rundt Bugøynes. Ved Kibygrunnen var det som vanlig sei nok. Men en av de samme fritidsfiskerne tok et par dager etterpå en tur til Väulägrunni (Yttergrunnen) for å sjekke forholdene der. Resultatet var enda større sei og godt med torsk av fin størrelse.

Har fått en rettelse på at Væulægrunni heter Midtgrunnen på norsk.

VEI