Fiskerimelding uke 15

18.04.2021

Fangster levert av Bugøynesbåter i uke 15. Fiskeslaget er stort sett torsk. Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister.

Lysstrålen 200kg på juksa, Agnus 800kg på juksa, Eskil 2500kg, Flipper 1400kg, Bugøyjenta 2400kg, Bugøy 1150kg på juksa, leverer i Kjøllefjord, Solbris 1500kg, Klar-Selin 2900kg, Esben Anders 1000kg, Sunniva 3700kg, Lilli 215kg.