Feiring av IL Bølgens 40 årsjubileum

30.04.2022

Tidligere generalsekretær i Norges Fotballforbund, Nicolai «Nicken» Johansen (1917-99), var gjest under IL Bølgens 40 års jubileum i 1986. Han var generalsekretær i fotballforbundet fra 1955 til 1983. Gjest var også hans kone Anne-Marie «Mie» Larsen (1918-99). Alf Salangi har skrevet en liten artikkel om besøket den gang.

Alf Salangi, Nicolai (Nicken) Johansen og Sverre Salmi på "Hege Anita". Turen går til Vadsø.

Feiring av IL Bølgens 40 årsjubileum.

I forbindelse med feiringen av IL Bølgens 40 årsjubileum var tidligere generalsekretær i Norges Fotballforbund Nicken Johansen og frue til stede under feiringen den siste uken i juli 1986.

IL Bølgen hadde lagt opp til et tettpakket program for feiringen over flere dager. Det var forskjellige arrangementer med fotballkamper både for yngre, seniorlagsspillere og oldboys. På lørdagskvelden var jubileumsmiddag i samfunnshuset på Bugøynes med innbudte gjester og medlemmer.

For Nicken Johansen og fruen var det laget et eget program både i Bugøynes og Kirkenes under besøket. Under besøket hadde styret i IL Bølget lagt opp til et møte hos Hedvig og Sverre Salmi. Det var et uformelt møte hvor hele styret fra IL Bølgen fikk treffe Nicken og fruen. På møte ble det servert god mat (laks) og fortellinger om bygda og om IL Bølgens historie.

En av dagene på Bugøynes var det lagt opp til en båttur til Vadsø. I Vadsø fikk Nicken hilst på flere ildsjeler innen fotball i Nord-Varanger. Det var lagt opp til en kransenedleggelse på grava til Gunnar Niska fra Vadsø som nylig hadde gått bort.

På den tide var Herbert Randal fra Kirkenes formann i Aust Finnmark Fotballkrets. Som nestformann var Alf Salangi fra IL Bølgen. Herbert var og med i sentralstyret i fotballforbundet på den tiden.

Under oppholdet i Kirkenes hadde fotballkretsen lagt opp et eget program for Nicken og fruen. Blant annet var de på en flytur med Norving langs russegrensen. På den tiden var for øvrig Herbert personalsjef i Norving.

Nicken Johansen og fruen satte stor pris på det de hadde opplevd under besøket både i Bugøynes og i Kirkenes.

Noen bilder fra jubileet:

Finn Hjalmar Seipæjærvi, Leif Nilsen, Roald Brekkan, Anne - Marie (Mie) Larsen og Elin Pedersen.

Skipper på "Hege Anita". Yngve Pedersen.

To av jentene på kjøkkenet under jubileumsmiddagen. Liv-Inger Abrahamsen og Torild Vælitalo.

Gunnar Seipæjærvi og Nicken Johansen.

Alf Salangi og Nicken Johansen.

Tekst/ Foto: Alf Salangi/ VEI