Feil på kartet

01.09.2021

Landligge kan føre til så mangt.

Gudmund Seipæjærvi driver pensjonistfiske med den åpne plastbåten «Trulte». Han fisker med juksa, ikke juksamaskin, men med håndjuksa. Av fiskerimeldinga i nettavisen kan vi se hvordan fisket går uke for uke. Av og til er det også landligge på grunn av at været ikke er slik at man begir seg ut på sjøen i en liten, åpen båt. Vær og sikkerheten skal man ta på alvor. Og da benytter han tida til å sitte hjemme og studere kartet (https://www.norgeskart.no/ )rundt Bugøynes. Primært er det sjøkartet med fiskegrunner som har størst interesse, men under denne studeringa så har han funnet et par feil med hensyn til navn på steder. Blant annet gjør han oppmerksom på at Mikkeligoppa er plassert i Baskasetti og Gressholmelva er feilplassert i Smørvika. Smørvika er plassert i Kentäsunti. Men han sier også at dersom man zoomer ut på kartet kommer Smørvika på rett plass.

Det han derimot ikke sier noe om er om alle fiskegrunnene er plassert riktig på kartet.

VEI

Og siden vi her skriver litt om Smørvika benytter vi anledningen til å sette inn et gammelt bilde fra sommerboplassen til Ragna og Leo Marjavara i Smørvika. Her hadde de et jordstykke som ga høy til husdyra. Høyet ble frakta med båt til Bugøynes etter å ha vært mellomlagret i låven vi ser på bildet og som fortsatt står ved veien. Når man transporterte høyposene ned til sjøen benyttet man seg også av løypestreng underveis. Nå går Folkestien (en merket løype fra Bugøynes til Brengammen) forbi Smørvika nede i fjæra.

De siste som brukte sommerboplassen var Katri og Leonard Marjavara.

Sommerboplassen Smørvika i 1970-årene. Foto: VEI