Et fotballag fra tider som var

22.05.2022

En av nettavisas lesere med tilknytning til Bugøyfjord har lest forrige lørdags petitartikkel om Abrahamsens kafé og kvitterer med et bilde av bygdas fotballag fra omtrent samme tidsrom som artikkelen omhandlet.

Foran fra venstre: Svein Seipæjærvi, Hilmar Karisari, Oskar Abrahamsen, Edvin Persen og Harald Nilsen.

Bak fra venstre: Helge Paulsen, Ove Persen, Reidar Persen, Tore Klausen m/maskot, Albert Paulsen og Arne Flomdal.

VEI