En god nyhet for arbeiderne ved Bugøynes omsorgsenter

03.12.2021

Det var overskriften vi brukte i nettavisa den 24. februar. Siden da har det skjedd svært lite.

Her følger det vi skrev i februar:

"Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget 900 000 kr til sikring av Vaggeveien i Bugøyfjord. Der skal det nå settes opp et rekkverk på en strekning av 650 meter. Vi går ut ifra at det er bakken ned mot Klokkerelvbrua som skal sikres. Rekkverket skal sikre kjørende mot å havne ned en bratt skråning og i sjøen. I årevis har omsorgarbeidere fra Bugøynes omsorgssenter, som leverer tjenester til folk i Vagge, sett på denne bakken som et skrekkens eksempel på dårlig veisikring. Og mange ganger har de måtte snu fordi føreforholdene har vært slik at de har måtte prioritere sin egen sikkerhet framfor å utføre jobben de skulle gjøre. Sansynligvis har brev og klager fra personalet ved omsorgssenteret vært en medvirkende årsak til pengetildelingen."

Bildet er fra 22. august i sommer. Det er veien ned mot Klokkerelva som har vært problemet for de som skal til Vagge på vinterstid. Både bakken og skråninga ned mot sjøen mye brattere enn det ser ut på bildet, og ved flo sjø går vannet helt opp til de nederste trærne. Om vinteren er det ofte speilblank is i bakken under mildværsperiodene. I tillegg til at ansatte ved omsorgsenteret har klaget på veien har også fastboende og hytteeiere i Vagge levert inn klager. Foreløpig er det ikke gjort noe med sikring av bakken og nå er vi på vei inn i vinteren igjen. Om det er gjort noe sikringsarbeider lenger inne mot Vagge, ved Nisseberget, er vi ikke sikker på.

Foto:VEI